Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ: 22210 43431

Μετεγκατασταση Εταιριων

 

  • Μεταφορά υλικών συσκευασίας στις παλιές σας εγκαταστάσεις.
  • Συσκευασία εξοπλισμού με κατάλληλα υλικά συσκευασίας.
  • Αποσύνδεση και συσκευασία επίπλων γραφείου.
  • Συσκευασία αρχείου - ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Ασφάλιση του εξοπλισμού και αρχείου στις αντίστοιχες θέσεις κατόπιν υποδείξεως του πελάτη.
  • Αποθήκευση του επαγγελματικού χώρου στις εγκαταστάσεις μας.