Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ: 22210 43431

Ασφαλιστικη καλυψη

Τα διακινούμενα εμπορεύματα έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι των προβλεπόμενων από το νόμο κινδύνων. Ανεξάρτητα της αξιοπιστίας μας, ο νόμος των πιθανοτήτων δεν εξαιρεί τις ζημιές, που συνήθως προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, έτσι η μόνιμη συμβουλή προς τους πελάτες μας είναι η κατά παντός κινδύνου ασφάλιση, της αξίας CIF των εμπορευμάτων τους.

Η Μεταφορική ΚΑΡΑΒΑΣ συνεργάζεται με τις περισσότερο γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες και σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη που επιθυμείτε.

Ανασφάλιστο εμπόρευμα με ζημιά μπορεί να αποζημιωθεί μόνο μέσω απόφασης αρμοδίων δικαστηρίων. Ανασφάλιστο εμπόρευμα με ζημιά, δεν απαλλάσσεται της καταβολής ναύλου.